1

עצים

שם העץ

משפחה

תאור הצמח

תמונה

איקלפטוס

הדסים

שימוש מושכל בצמחייה חסכונית במים לא יפתור את כל בעיית המחסור במים בגן-הנוי.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

גרסה להדפסה
עדכונים אחרונים
6 שנות בצורת רצופות, יש למהר ולהשקות את עצי הגן
בדרום הארץ כבר שש שנות בצורת ברציפות. יש להשקות מיד לפחות 150 מ"מ. העצים מתי עוד לפני שרואים זאת. ראוי לעבור בגן ולבדוק האם לא דרושה תוספת השקייה בקטעים שונים של הגן.