נשמח לחזור אליך, נקודה ירוקה

השקייה ומליחות המצע - חלק ב

מחבר : ש. כהן-סיוון ויואב גרטמן 2007 הורד בהסכמה מאתר משתלת יגור.

השקייה ומליחות המצע - חלק ב

 

אנו מבקשים לסיים את הדיון הזה על השקית הגן הביתי בהצגת נוסחה פשוטה שתאפשר לחובב הגינון הביתי להעריך את כמות המים היומית הדרושה לכל צמח וצמח, להוציא חריגים המסתפקים במועט או דורשים כמויות עתק דוגמת האבוקדו והערבה. את הנוסחה הזו פישטנו ממודלים מדויקים למדי, כדי לעשותה זמינה ושמישה לכל אחד מאתנו וזאת בקרוב סביר. ברם, בכל מקרה של ספק, פשוט הוסיפו מים או שאלו באתר. אף פעם לא להסתכן ולהעריך את הכמות הדרושה כלפי מטה. השקיה נכונה מובילה להנאה מושלמת יותר.
נתחיל בהגדרת מספר גדלים בהם נשתמש בנוסחה שלהלן.

ETr= קצב ההתאדות (איבודי מים) משטח המחיה של הצמח. שטח זה מוגדר כשטח הקרקע המכוסה ע"י נוף הצמח. לדוגמא: לעץ שהנוף שלו בעל רדיוס של 2 מ', יהיה שווה השטח המכוסה ל- 2²x3.14=12.56 מ"ר. חשבו על שטח זה כשטח הצל שמטיל העץ כאשר השמש ממש מעליו בשמים.
Ks= מקדם התכסית בסביבה. זו משפיעה במידת מה על הלחות בסביבה אך בעיקר מקדם זה אחראי על תאור נפחו של הצמח (ולכן גם נפח שורשיו), בצמוד לפרמטר שטח המחיה.
C= מקדם מזג האוויר.
EU= הערכה של אחידות בין הטפטפות בקו במקרה של השקיה בטיפטוף. אחרת, לקחת פשוט ערך 1.
ועתה הנוסחה לחישוב כמויות המים הנחוצות לכל צמח בגינה בליטרים ליום:


8.4 * שטח המחיה * ETr * Ks
כמות המים = -------------------------------------- (ליטרים לצמח ליום )
EU * C

המקדם המספרי 8.4 נגזר באופן אמפירי.

בטבלאות הבאות אנחנו מביאים ערכים אופיניים לגדלים השונים. כל שנותר הוא לבחור את הערך המתאים לסביבה האקלימית שלכם, לחשב את "שטח המחיה" של הצמח, ולהשלים את החישוב עפ"י הנוסחה הזו. כאמור לעיל, עבור מי ארצנו אנו נשאף לאחד את הכמויות היומיות לכמות שבועית אחת, או שתיים, בהתאם לאופי הקרקע במקום. הנתונים כאן עובדו מהנחיות השקיה שניתנו ע"י החברה המסחרית DIG Irrigation Products . פרטים מלאים ניתן למצוא באתר החברה:
http://www.digcorp.com

 טבלה א.: נתונים לפרמטר איבוד הנוזלים ETr

אקלים
מקדם אקלים (%) 
(המקרה הגרוע ביותר, בס"מ מים) ETr
 קריר ולח
100 
0.40 - 0.25 
 קריר ויבש
95 
0.50 - 0.40 
 חם ולח
95 
0.50 - 0.40 
 חם ויבש
90 
0.65 - 0.50 
 מאוד חם ולח
90 
0.75 - 0.50 
 מאוד חם ויבש
85 
1.1 - 0.75 

טבלה ב: הערכת אחידות הטפטפות (EU)

סוג הטפטפת
טובה 
סבירה 
גרועה 
טפטפת קו 
90% 
80% 
65% 
טפטפת נעץ 
90% 
75% 
60% 

טבלה ג: ערכים לפרמטר התכסיתKs .

צמחיה / גובה העצים
נמוך 
בינוני 
גבוה 
עצים 
0.20 
0.50 
0.90 
שיחים 
0.20 
0.50 
0.70 
כיסוי קרקע 
0.20 
0.50 
0.90 
צמחיה מעורבת 
0.20 
0.50 
0.90 
דשא
0.60 
0.75 
0.80 

הנה שתי דוגמאות לביצוע החישוב:

א. המקרה של שיח בינוני, בעל קוטר של מטר אחד הגדל בעמק יזרעאל. במקרה זה שטח המחיה יהיה כ- 0.8 מ"ר. נניח שמדובר בסביבה שיחית ולכן מטבלה ג' נבחר ערך גבוה למקדם התכסית של 0.7. נניח עוד כי השיח מושקה ע"י טפטפת אמינה עם ערך לפרמטר EU של 0.9. האזור שלנו הוא מאוד חם ויבש ולכן איבודי המים גבוהים מאוד בעמק שלנו. אם-כן, מטבלה א' נקרא ETr=1.1. באותה טבלה אנו מוצאים עבור מקדם האקלים (יציבותו) ערך של 0.85. עתה נבצע את החישוב אחרי שקבענו את כל משתני הנוסחה ונקבל: כמות המים הנחוצה לשיח המסוים הזה ליום היא 6.8 ליטר.. כמנה שבועית נצטרך להשקות את השיח בכמות מים של 50 ליטר.
ב. עץ הדר, נניח מנדרינה, ולו רדיוס מחיה של 1.5מ'. שטח המחיה המחושב הוא 7.65 מ"ר. נניח הפעם כי המנדרינה אשר גובהה בינוני נטועה בתל אביב, אזור חם ולח בקיץ. ובכן: ETr=0.5, C=.95, Ks=.5, להשקיה משתמשים במספר טפטפות אשר תפקודן ירד עם הזמן ולכן אחידותן גרועה, קרי:EU=.6. ביצוע החישוב נותן ערך של 27 ליטר¹ ליום. שימו לב כי ערך זה יכול היה להיות שונה בהרבה אילו בחרנו ערכים אחרים למקדמים השונים. כאן כבר לא תועיל אלא מיומנות הנובעת מידע וניסיון מצטבר. לחובב הלא מנוסה, מומלץ תמיד "לטעות" בבחירת ערכי הפרמטרים הנכונים כך שההגזמה בכמות המים תהיה כלפי מעלה.
1הערה חשובה: כמות המים המחושבת אינה הכמות המוגשת בפועל לצמח, אלא אם כן מקדם האחידות EU=1. במקרה ב' לדוגמא, הכמות בפועל היא רק 27*0.6=16.2 ליטר ליום. החישוב של הערך הגבוה יותר נועד כדי לקבל ממנו את זמן ההשקיה עפ"י נתוני הספיקה המוצהרים של הטפטפות. בדוגמא הזו, אם ההשקיה מתבצעת ע"י 2 טפטפות בעלות ספיקה של 8ל'/ש' כל אחת, אזי זמן ההשקיה יהיה 27/16 שעות, שהם כשעה וארבעים דקות.
לבסוף, חשוב להדגיש כי הנוסחה בצורה שהובאה כאן לא לוקחת בחשבון פרמטרים נוספים, כגון שונות ביולוגית בין קבוצות צמחים מאותו טיפוס של צומח. הנוסחה טובה להערכת דרישות ממוצעות של עצי פרי, דשאים, ירקות, וכן עצי ושיחי נוי מקובלים. יש להפעיל שיקול דעת בכל הנוגע לצמחים "אקזוטיים" שיש להם דרישות ייחודיות לכאן או לכאן. בארץ, כאמור, יותר מים זה בד"כ בונוס עקב בעיית המליחות לה הקדשנו את דיוננו זה. אנו מאחלים לכולם פעילות גננית מהנה.
לחזור לחלק א

ש. כהן-סיון ויואב גרטמן

פרסום ראשון :15/02/2009 16:33:17
עדכון אחרון :15/02/2009 17:49:28
גרסה להדפסה
עדכונים אחרונים
סיורי סוכות בגן הבוטני
הנכם מוזמנים לראות ולחוות
איך חזון של גן פורח על שפת מדבר הפך למציאות,
הסיורים יתקיימו בימים: שלישי ה- 25.9 וחמישי ה- 27.9 . סיור בוקר: 9:00 , סיור אחה"צ: 17:00
מחיר: 30 ₪ למשתתף, בהרשמה מראש. להרשמה ופרטים נוספים: 054-791-6602
6 שנות בצורת רצופות, יש למהר ולהשקות את עצי הגן
בדרום הארץ כבר שש שנות בצורת ברציפות. יש להשקות מיד לפחות 150 מ"מ. העצים מתי עוד לפני שרואים זאת. ראוי לעבור בגן ולבדוק האם לא דרושה תוספת השקייה בקטעים שונים של הגן.