נשמח לחזור אליך, נקודה ירוקה

חדקונית הדקל האדומה

חדקונית הדקל האדומה Rhynchophorus ferrugineus מזיק המאיים לחסל דקלים ובמיוחד את הדקל הקנרי

דפון הדרכה

למרכז מחקר ומידע של מרכז מחקר וולקני

דפון עדכון ל 2016

בחודש אוגוסט 2011 נפגע עץ אחד של תמר קנרי העץ טופל במנה של 20 סמ"ק קונפידור + 30 סמ"ק טיטאן בתוך 30 ליטר מים שהוגמעו לקודקוד העץ.

למניעת התפשטות טופלו באותה דרך כל 45 עצי התמר הקנרי. עצי תמר מצוי  רוססו רק החותרים באותם עצים שם הם גדלו. תמר מצוי ללא חותרים לא נתקף על-ידי המזיק בקייץ 2011 נפגעו עוד שני עצי דקל תמר שלא הצלחנו להצילם (הטיפול איחר המועד). נצר אחד של  דקל תמר נפגע נכרת ונשרף.

בקייץ 2012 נפגע דקל תמר   שלא טופל, בגובה 5 מ' ונשבר, על-פי רוב נפגעים דקלי התמר רק בנצרים.

 בתאריך 15.12.2013 זהינו פגיעה בשני דקלים קנרים שטופלו מיד, וניצלו.

החל מקייץ 2013 העצים טופלו  ב תמיסת 100 סמ"ק קוהינור (= תחליף זהה לקונפידור) + 50 סמ"ק סימשופר בתוך  22 ליטר  תרסיס בממוצע לעץ- מרססים עד תחילת נגירה מבין הכפות. נצרי דקל התמר מרוססים באותה תמיסה להרטבה מלאה.

הטיפול אמור לשמור על פעילותו  עד הסתיו  טיפול ראשון ב סביבות אפריל עם הופעת הלכידה הראשונה במלכודת. טיפול שני בסתיו לקראת סוכות  במנה של 50 סמ"ק קהינור + 25 סמ"ק סימשופר לעץ שכן התברר שהמזיק פועל גם בחורף. הזחלים בפעילותם גורמים לתסיסה בבסיס הכפות תסיסה שגורמת להתחממות שהיא סביבה נוחה למזיק.

ראוי לציין שהלכידה במלכודת עוזרת גם היא במזעור הנגיעות  

עדכון מסתיו 2013 על סמך ש. ביטון ו פ. בנג'מין
טיפול אביב: 100 סמ"ק קהינור (או תחליפיו) + 100 סמ"ק קרטה מקס (הוא יעיל בהשוואה לסימשופר). בסתיו המינון 50%
בעץ נגוע יש להוסיף טיפול נגד פטריות בכדי להגדיל את הסיכוי להציל העץ. היות וגם אחרי הדברת המזיק הפטריות עלולות להמשיך ולתקוף ולפגוע בקודקוד הגידול פול בג'מין הגנן של גני הבהאיים בחיפה מוסיף תופז (או תחליפיו (דלסן. בויסטן) ש. ביטון ממליץ על פוליקור.

עדכון קייץ 2015

בסתיו  2014 נפגעו קשה 21 עצי דקל קנרי ושלושה דקל תמר, אולי בגלל העדר טיפול סתוי, ובמקביל הרבה פצעי רסיסי פצמר = צוק איתן (פצע טרי בדקל מושך החדקונית להטיל שם).  ב-10.11.14 ריססנו בעזרת חברת מרגליות  שבאה עם מוט ריסוס שמתארך ל 14 מ' ב- 20 ליטר מים לקודקוד הדקל נתנו 20 סמ"ק קודקוד+ 20 סמ"ק קרטה מקס + 0.2% פוליקור (הפוליקור למניעת נגיעות משנה של פיטריות ).  ב- 30.3.2014 טיפול  "רגיל" ( 50 סמ"ק קודקוד, 50 סמ"ק  קרטה מקס ו 0.2% פוליקור) העזרת אפרוני ומוט  באורך 7.6 מ' עם מד זרימה משווק ע"י ביו-בי שדה אליהו 

. 20 דקל קנרי (מתוך ה-21) מלבלבים כרגיל, קנרי אחד ותמר אחד עדיין לא מלבלבים . להערכתי נפגע בהם קודקוד הגידול וסופם להתחסל. שני דקלי תמר לא מטופלים  נפגעו ונשברו כ- 1מ' מתחת לקודקוד.

במשר השנים נפגעו גם דקלי תמר מזנים שונים סוג הפגיעה בדקלי התמר: א,  כ-1מ' מתחת לקודקוד הצמיחה. ב, בקודקוד כמו בדקל קנרי. ג. בחוטר שרוסס ריסוס מונע. ד. בעץ בגובה 6 מ'  כ- 1 מ' מהקרקע, ה. ב- 6.2015 נשבר דקל נוי (המין לא מזוהה) בגובה כ- 2 מ'  מתחת  לכותרת הכפות, נגיעות קשה של  חדקונית הדקל האדומה. העץ לא טופל טיפול מונע.

חדקונית הדקל האדומה Rhynchophorus ferrugineus the infected tree חדקונית הדקל האדומה Rhynchophorus ferrugineus the infected tree
חביונה  Rhynchophorus ferrugineus cocoon חדקונית הדקל האדומה  Rhynchophorus ferrugineus
 
ריסוס העץ  Rhynchophorus ferrugineus spraying to protect the tree ריסוס העץ  Rhynchophorus ferrugineus spraying to protect the tree
 
התקנת מלכודת  Rhynchophorus ferrugineus trap setting up המלכודת עם מולסה  Rhynchophorus ferrugineus trap with date molasses
 
מכסה המלכודת עם פרומונים וחומר נידוך Rhynchophorus ferrugineus trap cap with the pheromone  מוט הריסוס  Rhynchophorus ferrugineus the sprayer
מוט הריסוס  Rhynchophorus ferrugineus the sprayer  מלכודת ביו-בי   Bio-Be trap

 

 

פרסום ראשון :18/03/2010 21:57:07
עדכון אחרון :15/04/2018 09:43:28
גרסה להדפסה
עדכונים אחרונים
סיורי סוכות בגן הבוטני
הנכם מוזמנים לראות ולחוות
איך חזון של גן פורח על שפת מדבר הפך למציאות,
הסיורים יתקיימו בימים: שלישי ה- 25.9 וחמישי ה- 27.9 . סיור בוקר: 9:00 , סיור אחה"צ: 17:00
מחיר: 30 ₪ למשתתף, בהרשמה מראש. להרשמה ופרטים נוספים: 054-791-6602
6 שנות בצורת רצופות, יש למהר ולהשקות את עצי הגן
בדרום הארץ כבר שש שנות בצורת ברציפות. יש להשקות מיד לפחות 150 מ"מ. העצים מתי עוד לפני שרואים זאת. ראוי לעבור בגן ולבדוק האם לא דרושה תוספת השקייה בקטעים שונים של הגן.