נקודה ירוקה

מאמרים     טיפים     חדשות האתר     כל הקטגוריות

חיפוי הגינה /חיפוי שבבים/ חיפוי קרקע הוא אחד הכלים האגרוטכניים החשובים באחזקת גן

גריסת הגזם והחזרתו לגן פותרת את בעיית סילוק הפסולת, שהופכת לתוצר
מועיל. פעולה זו חוסכת משאבים רבים.החיפוי:
- מגן על שורשי הצמחים בפני טמפרטורות קיצוניות.
- מונע התאדות מים מפני הקרקע.
- מעודד פעילות שורשים ומיקרו אורגניזמים מועילים בשכבת הקרקע העליונה
- מגן על הקרקע ממכות טיפות הגשם, ובכך מונע היווצרות קרום אוטם בפני
אוויר ומים בשכבת הקרקע העליונה.
- מקטין מאוד את בעיית העשבים הרעים.
- חיפוי אורגני מחזיר לקרקע את המינרלים הקיימים בשאריות הצמחים, ובכך
מונע הידלדלות מאגר המינרלים בקרקע.
- מקטין מאוד את סחף הקרקע על-ידי רוח ומים.

 

                           שורש בחיפוי

ראוי לציין, שצמחי כיסוי המכסים את כל השטח מהווים חיפוי אורגני לכל דבר.
 

בניסוי, שנערך בגן "נקודה ירוקה" שבניר-עוז בשנות ה- 90 של המאה שעברה, (לא פורסם) נשתלו ערערים מזנים שונים עם חיפוי אורגני ובלעדיו. כאשר כל שאר המדדים (השקייה, דישון, עונה ומרחקי שתילה) היו כמובן שווים.
בכל הזנים עוצמת הגידול בחלקות המחופות הייתה גבוהה ברמה השווה לשנת גידול אחת.

חיפוי אנ- אורגני עלול לפגוע בצמחי הגן :
1. בניסוי שערך גדעון שוץ (לא פורסם) התברר שחיפוי בחצץ או בטוף גם להתחממות הקרקע מתחתם.
2. באותו ניסוי עם ערערים שנערך ב"נקודה ירוקה" התברר שחיפוי באבן נחלים (= צבע לבן) עיקב משמעותית את גידול הערערים. להערכתנו בגלל הגברת הקרינה שממנה סובלים הערערים גם ללא החיפוי. כמו כן אנחנו מניחים שכל צמח הסובל מקרינה חזקה (האופינית לישראל ובמיוחד בנגב) כדוגמת מלפורה כתומה

(Malephora crocea 'pupureo-crocea') יסבלו מחיפוי אנ- אורגני בהיר ואף מטוף שכאמור מחמם הקרקע.

להרחבה צפה במצגת שחיבר דרור ניסן

וגם בעיית"מס הרטבה"

וגם עוזר לקליטת מי-נגר

 

פרסום ראשון :13/02/2009 17:57:28
עדכון אחרון :20/11/2016 07:47:31