נקודה ירוקה

מאמרים     טיפים     חדשות האתר     כל הקטגוריות

דשאים ותכונותיהם

מובעות כאן (בהסכמת המחבר) שתי טבלאות של "דשאים ותכונותיהם" מתוך חוברת " הכנת השטח למדשאות ושתילתן" מאת יצחק הלאור , 1986,בהוצאת מחלקת הפירסומים של שה"מ
1. חלקי צמח של מיני דגניים.
2. דשאים ותכונותיה.


 הקש על תמונת הטבלה ותגיע לטבלה השלמה.פרסום ראשון :07/08/2010 13:13:29
עדכון אחרון :19/07/2011 09:58:05