נקודה ירוקה

מאמרים     טיפים     חדשות האתר     כל הקטגוריות

גינון אקולוגי חסכוני במים ומשאבים

מצגת להרצאה בנושא גינון בר-קיימא

למצגת ההרצאה

לעצירת  המצגת לחץ עם לחצן שמאל של העכבר על התמונה להמשך לחץ שנית

לחזרה או לקידום הזז העיגול על הסרגל התחתון של המצגת

פרסום ראשון :14/11/2010 16:34:26
עדכון אחרון :15/11/2010 14:14:38