נקודה ירוקה

מאמרים     טיפים     חדשות האתר     כל הקטגוריות

העץ הרצוי בגן

ראה מצגת ההרצאה

לחץ למצגת ההרצאה

לעצירת  המצגת לחץ עם לחצן שמאל של העכבר על התמונה להמשך לחץ שנית

לחזרה או לקידום הזז העיגול על הסרגל התחתון של המצגת

פרסום ראשון :14/11/2010 22:55:02
עדכון אחרון :15/11/2010 14:16:06