נקודה ירוקה

מאמרים     טיפים     חדשות האתר     כל הקטגוריות

עשרת דברות לגיונון אקולוגי חסכוני במשאבים

מצגת ההרצאה

עשרת דברות לגינון  אקולוגי חסכוני במשאבים

גינון חכם

 

למצגת ההרצאה

לעצירת  המצגת לחץ עם לחצן שמאל של העכבר על התמונה להמשך לחץ שנית

לחזרה או לקידום הזז העיגול על הסרגל התחתון של המצגת

לחיבור המקורי

פרסום ראשון :15/11/2010 10:29:39
עדכון אחרון :29/12/2015 13:19:50