נקודה ירוקה

מאמרים     טיפים     חדשות האתר     כל הקטגוריות

אדריכלי נוף סיור ב "נקודה ירוקה"

הגדים לדיון בסיור

אדריכלי נוף סיור ב "נקודה ירוקה" גינון חכם.
-         "נקודה ירוקה" בקיבוץ ניר עוז ממוקמת בנגב על גבול המדבר. עם הקמת היישוב היו רק 4 עצים בשטח של 10.000 ד'.
-          החזון: להדביר את המדבר, ישוב מכוסה בצל עצים וכל שטח חשוף שיהיה ירוק.
-          התפיסה: גן, שרואים בו את ההשתנות במשך השנה ובין השנים, שלא כל פינה חייבת להיות "מושלמת",
-          הפך עם השנים למעבדת שדה של "נווה מדבר בר-קיימא" ,כלומר, חסכוני במשאבים: תקציב המים 50% בהשוואה למומלץ בצפון הארץ הגשומה, ועלות אחזקה רק 60% בהשוואה לשכנים.
-          בשל היות הגן "מעבדת שדה" הוא "סובל" מכישלונות האופייניים לניסויים.
-          מתחילתו ב- 1960 מנוהל הגן בניהול איכות (כמעט איזו מושלם)
-          קהילה שיתופית תומכת ומעודדת.
-          3 אקדמאים בצוות והשאר בעלי השכלה על חשבון הגן.
-          כדי לקבל תשובה מתאימה למבחר צמחים מתאימים לתנאים על-פי הדיבר ה-8 ב"עשרת דברות לגן אקולוגי" , הוקמו חלקות אקלום   בשטח של 120 ד' בהם נבחנים 950 מינים לגידולם ללא השקייה או בהשקיית עזר בלבד.  ב- 2009 הוכרנו כגן בוטני.
         
 
 
 
 
-          ייעול מרבי של תקציב מים מצומצם :
·         השקייה כמותית מדוייקת על-פי הדיבר ה- 4 ב"עשרת דברות לגן אקולוגי" 
·         30% ממכסת ההשקייה מקורם בקציר נגר
·         פחות מ- 50% של הגן מושקים !
     
 
 
 
 
-          גן בתנועה מתמדת,  המשתנה  בהתאם לשינויים בתנאים:
·         מנווה מדבר עתיר במים לנווה מדבר בר-קיימא חסכוני במשאבים.
·         הצורך לשנות את מגוון העצים. בתחילה ידענו לטעת אורנים ואיקליפטוסים, היום הניסיון גדל, תהליך שנמשך עשרות שנים.
·         שנת 1991 קיצוץ 30% מתקציב המים של גן, ששימוש המים בו היה כבר יעיל מאוד. פעולה שנעשתה מבלי להצמיא ולו צמח אחד. בעיקרון החלפת מדשאות בצמחים חסכני מים ראה:
·         ראוי לציין, שהגן "סובל" מכישלון ניסוי צמחים .
    
 
 
 
 
-          .חיפוי אורגני נרחב.
-          האדריכל חיים כהנוביץ' מתכנן על-סמך יכולת האחזקה של בעל הגן ! על-סמך "עשרת דברות לגן אקולוגי"  . וניהול איכות
 
 
פרסום ראשון :12/03/2013 22:58:10
עדכון אחרון :29/12/2015 13:15:52