בנייה בגישה ירוקה

 

בניית מיגון בעוטף עזה- במגמת שימור ירוקה
בעוטף עזה בונים חדרי ביטחון (חד"ב) לכל דירה, עובדה המחייבת כניסת כלים כבדים לתוך הגן.
ביישובים רבים כבר בשלבי הביצוע ההתחלתיים, נהרס הגן לחלוטין בשל העדר תאום בין המבצעים לגנן היישוב.
בגני "נקודה ירוקה" שבקיבוץ ניר-עוז, הוחלט כבר בתחילת תכנון חדרי הביטחון, שהגן יישאר ירוק בכל שלבי הבנייה.
נלקחה בחשבון העובדה, שמנהלי העבודה, מפעילי הציוד הכבד והעובדים רגילים לעבוד באתר בניה ללא צורך בהתחשבות בגן הנוי ובתושבים הגרים באתר הבנייה.
דרכי הפעולה:
הוקם צוות פורמאלי הכולל מספר אנשים:
* אחראי הפרוייקט מטעם הקיבוץ
*מפקח הפרוייקט
*הקבלן וקבלני המשנה
*נציג צוות הגינון של הקיבוץ
1. תכנון מיקום החד"ב תוך התחשבות במיקום העצים.

בניר-עוז נעקרו רק 4 אורנים, שתוחלת החיים שלהם הגיעה לסוף, מספר עצי כליל החורש וסיגלון הועתקו, וגרבילאה חסונה אחת נעקרה בלית-ברירה. כל זה בישוב בו נבנים 160 חדבי"ם!

2.יש לפעול לאור החזון של " בנייה בתוך גן בו חיים אנשים"- סוכם בין הגורמים השונים כולל הקבלן, כי יש לעבוד בצוות מתואם על מנת לפעול על פי החזון שנקבע

3.צוות הגינון כקבלן משנה- צוות הגינון פעל כקבלן המשנה לחשיפת השטח לבנייה והשבת הגן לקדמותו.

4. תיאום מערכות- מדי בוקר נערכת פגישה עם מנהלי העבודה לתאום המהלכים באותו יום ולתיקון ליקויים מיום קודם. במשך היום על המתאם, מטעם צוות הגן, להסתובב בשטח ולפקח. זו עבודה קשה המחייבת הרבה שעות בשטח.

5. קביעת דרכי גישה- דרכי הגישה מסומנות בסרט, כאשר רוחב דרך הגישה כ- 4 מ' והתוואי הסופי מתואם בין הגנן לבין האחראי לבניית שלד החד"ב.

6. ליווי- כל מבנה בבנייה מגודר, וכל משאית בטון מלווה בשבילי הגן על-ידי מלווה .

 

ליווי משאית בטון בשבילי הגן
גזם שיחים שפונו לצורכי הבנייה מפוזרים בדרכי נסיעה של הציוד הכבד למניעת הידוק הקרקע.
רסק עץ כחיפוי לדרכי נסיעת המשאיות
ניקיון וסדר בעבודה השוטפת
מנקים לשבת
אתמול הניחו קו ביוב עמוק מתחת לגדר, היום המצב חזר לקדמותו.
פגיעה בשורשי העץ
לאחר פגיעה בשורשים-תיקון וסידור
חיפוי בשבבי עץ מונע הידוק קרקע
מתחחה עם להבים ישרים לאיורור
מתחחה בפעולה לאיורור
זריעת Tall fescue לכיסוי מהיר עד להתבססות שתילי הדשא שישתלו בהמשך, כך חוסכים 80% מעלות השתילה
הכנת קרקע לשתילת דשא, בטרקטור ובקילשון חפירה במקום בו יש לשמור על שורשי עצים וצנרת
ריעת חיטה בקייץ על מילוי קרקע למניעת סחף רוח ומים Sowing wheat to prevent wind and rain erosion
חיפוי ברסק עץ גם בחורשות
יום לאחר גמר הבניה באתר

 

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן