דשאים ותכונותיהם

מובאות כאן (בהסכמת המחבר) שתי טבלאות של "דשאים ותכונותיהם" מתוך חוברת " הכנת השטח למדשאות ושתילתן" מאת יצחק הלאור , 1986,בהוצאת מחלקת הפירסומים של שה"מ
1. חלקי צמח של מיני דגניים.
2. דשאים ותכונותיה.
  
zorotminideshe                                                                              תכונות מדשאות– להורדת הטבלה לחצו כאן

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן