הכנת לוח הפעלה להשקייה

הכנת לוח הפעלה

על מנת להשקות נכון על-פי הכלל "מתן כמות מדודה לאתר מוגדר בו הם נצרכים"

גן הנוי כולל מגוון רב של צמחים. הדבר מקשה על ידיעת צריכת המים המדויקת של כל צמח. למרות זאת, לפי ניסיון  מצטבר, אנו יודעים לסווג צמחים באופן גס, לכאלה הצורכים כמויות מים גדולות, בינוניות או חסכני מים.
 אנו משתדלים לשתול בסמיכות צמחים שזיקתם למים דומה, ואז ניתן לחשב לגבי הפעלת הברז המשקה אותם  את   מנת המים, האופיינית לאותה קבוצה השונה והנפרדת מברזים אחרים.
צריכת המים של הצמחים מושפעת מאופי הצמח ומתנאי הסביבה באזור הגידול (טמפ', עצמת קרינה, לחות יחסית, רוחות וכו'), תנאים אלה משתנים בעונות השנה השונות ובאזורים שונים בשל התנאים הגיאוגרפיים.
 מקדם התאדות מגיגית
מדידת התאדות מים מגיגית בכל אזור ובכל עונה עשויה לתת לנו מידע ומקדם לגבי צריכת המים של הצמחים, שכן התאדות מים חופשיים מגיגית מושפעת מתנאי הסביבה ונמצאת במתאם טוב עם תצרוכת המים של הצמח.
המכון המטראולוגי מפרסם ממוצע רב שנתי של התאדות מגיגית בכל עונה ובכל אזור. אם אנו יודעים את המתאם בין נתוני ההתאדות מגיגית לבין תצרוכת המים בפועל ע"י הצמח, הרי שיש לנו כלי מספרי טוב ופשוט לחישוב מנות המים.
המתאם נעשה בנסיונות בשטח, ונמצא שמקדם גבוה יחסית קיים לגבי פרחי עונה וורדים, מקדם בינוני – לגבי מדשאות, ומקדם נמוך – למספר צמחי כיסוי, שיחים ועצים ממוצא ים תיכוני וארידי וכד'.
חישוב מנת המים לכל השקיה ייעשה ע"פ הנוסחה הבאה:
מקדם התאדות מגיגית (האופייני
התאדות יומית
מרווח
בין
גודל השטח
כמות המים
לכל צמח או
X
ממוצעת
X
ההשקיות
X
המושקה
=
להשקיה
קבוצה)
(מ"מ)
(ימים)
(ד')
(מ"ק)
נתוני התאדות מגיגית: טבלאות נתונים מעודכנות של התאדות מגיגית ניתן לקבל בלשכות ההדרכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בתא שירות שדה, אך ניתן להשתמש בטבלאות של נתוני ממוצעים רב שנתיים של התאדות מגיגית המצורפים לדפון זה. כל גנן יבחר את נתוני התחנה המתאימה לאקלים הגן. וכן ניתן לקבל נתונים עדכניים לכל שבוע  בטלפון: 03-6971897
 קביעת מרווח ההשקיה – מרווח ההשקיה נקבע על פי יכולת ניצול המים של הצמח מהקרקע. דבר זה מותנה בד"כ  בטיב סוג הקרקע ובאופי מערכת השורשים של כל צמח, ולכן הגנן צריך ע"פ ניסיונו לקבוע את מרווח ההשקיה בהתאם לאופי הצמח וסוג הקרקע. בד"כ בקרקעות קלות מאוד וחוליות יש צורך להשקות לעתים תכופות, מנות קטנות ואילו בקרקעות כבדות ובינוניות ניתן לרווח את ההשקיה במנות יותר גדולות.
דוגמה לקביעת מרווח השקיה בדשא על פי סוג הקרקע
ימים בין ההשקיה
סוג הקרקע
5
חולית
7
קלה
14 – 7
בינונית
14 – 30
כבדה
תוכנית הפעלה
לצורך חישוב מנת השקיה לכל הפעלה (ברז) יש למדוד את שטחי הגן ולחלקם לאזורי השקיה (הפעלות) – דשא, שיחים, עצים, ורדים וכו'. לכל ברז יש להכין תוכנית הפעלה חודשית ושנתית בהתייחס לצריכת המים של הצמחים לפי נתוני התאדות, הדומים לאלה של אזור הגן ומקדמי התאדות של קבוצות הצמחים השונות. משקים ע"פ תוכנית ההפעלה שהוכנה ומשפרים את ההשקיה ע"פ מצב הצמחים בגן.
תוכנית הפעלה כזו מאפשרת יעילות בהשקיה הן מבחינת תכנון נכון וחסכני של משק המים בגן הנוי והן מבחינת צריכת המים של הצמחים.
מנות מומלצות לצריכת מים של קבוצות צמחי הגן
(לפי מקדם התאדות מגיגית, להשקיה ללא הצמאת צמחי הגן)
מרווח אפשרי בין ההשקיות (ימים)
(מותנה בסוג הקרקע: קלה-בינונית-כבדה)
מקדם התאדות מגיגית
הגידול
5 – 21
0.55 – 0.6
מדשאה באחזקה גבוהה
5 – 14
0.45
מדשאה באחזקה בינונית
7 – 14
0.3 – 0.4
שיחים ועצים צעירים עד להתבססותם
פעם בקיץ
0.1
שיחים ועצים מבוססים, חסכני מים סימול 1
2-3 פעמים בקיץ
0.1
שיחים ועצים מבוססים, חסכני מים סימול 2
3-5 פעמים בקיץ
0.2
שיחים ועצים מבוססים, חסכני מים סימול 3
20-10
0.40 – 0.35
שיחים ועצים מבוססים צרכני מים
10-7
0.6 – 0.5
ורדים
7-3
0.55 – 0.7
עונתיים
*   חומר מעודכן ומפורט מופיע בחוברת שיצאה בימים אלו ע"י קרמר עוזר וגלון ישראל, 1996, לוחות מקדמי צריכת מים להשקיית גידולי גן הנויבהוצאת יחידת הפרסומים של שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
                סימול צריכת המים כאשר כמות המשקעים השנתית היא 250 מ"מ:
0= ללא תוספת מים בבגרות, 1 = תוספת של 100 מ"מ לשנה, 2 = תוספת של 200 מ"מ בשנה, 3 = תוספת מעל 200 מ"מ בשנה.
ממוצאי התאדות פוטנציאלית על- פי גיגית התאדות
דצמבר
נובמבר
אוקטובר
ספטמבר
אוגוסט
יולי
יוני
מאי
אפריל
מרץ
פברואר
ינואר
אזורי התחנה
2.0
3.8
7.1
6.8
8.0
8.5
8.7
7.9
6.3
3.9
2.5
2.1
גליל עליון – חוות מתיתיהו
8.2
9.0
9.7
10.4
7.8
6.9
גולן – חוות פיכמן
4.3
5.6
6.5
6.8
6.8
6.0
4.4
3.6
עמק הירדן – צמח
1.7
3.0
5.1
7.3
8.9
9.7
9.6
8.0
6.0
3.6
2.1
1.7
בית שאן – טירת צבי**
2.4
3.7
5.5
8.5
10
11.2
11.3
9.3
6.6
4.8
3.2
2.6
בקעת הירדן – יריחו**
1.9
2.8
4.6
6.5
7.2
7.7
7.3
6.3
4.8
3.8
2.2
1.7
גליל תחתון – נווה יער
3.8
5.6
6.6
7.4
7.8
7.7
6.5
5.5
4.5
3.4
עמק יזרעאל – הזורע
2.3
3.4
4.6
6.0
6.8
6.9
6.8
6.0
5.0
2.6
2.8
2.3
גליל מערבי – עכו
2.2
3.1
4.4
5.8
6.7
7.2
7.0
6.3
5.0
3.5
2.6
2.3
חדרה – עין החורש**
2.2
3.1
4.4
5.8
6.7
7.1
7.2
6.0
5.2
3.8
2.9
2.2
רעננה – ניר אליהו
2.0
2.8
4.2
5.7
6.7
7.1
7.1
6.1
5.0
3.4
2.3
1.9
רחובות – בית דגן
3.5
4.9
6.1
7.5
8.1
7.8
6.9
5.4
4.2
הרי ירושלים – צרעה
2.2
3.3
4.6
6.2
7.1
7.6
7.4
6.5
5.2
3.5
2.4
2.2
נגב צפוני – נגבה*
2.1
3.2
4.8
6.6
8.1
8.9
9.0
7.6
5.8
3.8
2.6
2.0
באר שבע*
2.2
3.3
4.8
6.2
7.3
8.1
8.2
7.3
6.1
3.8
2.9
3.1
חבל הבשור
3.7
5.7
8.3
10.4
13.1
13.4
13.4
10.3
9.8
6.6
4.3
3.2
ערבה
דוגמה לתוכנית הפעלה
שם הגן:__עמק יזרעאל_____      מיקום:__בעמק_____      שנה:__2009__
לוח הפעלה להשקיה שנתית לגן הנוי
סה"כ כמות
כמות המים להשקיה בליטר או במ"ק להפעלה בחודשי השנה
מרווח השקיה
גודל השטח
תיאור השטח
מספר ברז
שנתית
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
בימים
(דונם)
המושקה
599
109
122
129
127
112
30
1.0
דשא 1
1
  חישוב לדוגמא: גן בעמק יזרעאל ירדו 500 מ"מ גשם סיום עונת הגשמים: 10.4.09,
  תחילת עונת  הגשמים   20.10.09
  החישוב לחודש 5, ולאחרים בהתאם:
  רוצים מדשאה באיכות טובה   ולכן נחשב על-פי מקדם של 0.55,
  מטבלת ההתאדות הפוטנציאלית נקבל את הנתון לחודש 5 שהוא 6.5 מ"מ ליום
  3.6 מ"מ ליום = 3.6 מ"ק לדונם ליום = 6.5 מ"מ התאדות X 0.55 מקדם
  108 מ"ק להשקיה = 3.6 מ"ק לדונם ליום X 30 ימים מרווח השקיה X 1 דונם גודל 
   המדשאה.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן