הצילו את העצים מהתייבשות!

בגלל שינוי משטר ההשקיה של מדשאות והשפעתו הקטלנית על העצים

בשנה האחרונה 2018 בדקו מומחי עצים מקרי תמותה של אורן ירושלים, אקליפטוס מסמרי, אקליפטוס המקור, אלון התבור, אלון מצוי, אלה ארצישראלית, פיקוס השדרות, שלטית מקומטת ועצים נוספים, שהתרחשו באזורים שונים בארץ – בשרון, בתל אביב ובנגב. ברבים מהמקרים לא נמצאה עדות ל

רן פאוקר וסיגל הדר*

פורסם במגזין המקצועי גן ונוף גיליון מאי יוני 2019

הצמח זקוק למעט מאוד מים לבניית גופו. אם למשל נגדל צמחים בבקבוק אטום, הצמח יגדל בבקבוק מבלי להזדקק  לתוספת מים.

אם כן, למה הצמח נובל כאשר חסרים מים בקרקע ?

הצמח שורשיו בקרקע ונופו באוויר. כאשר האוויר רווי במים – בתנאי ערפל או גשם אז קיימת 100% רווייה באוויר, והצמח אינו מְדַיֵּית מים, כלומר אינו מאבד נוזלים מפני השטח שלו. כאשר האוויר מתחיל להתייבש נוצר מתח מים שלילי והוא גורם לצמח לדיית מים לאוויר. אז נוצר בעלים גירעון במים. גירעון זה הוא הכוח המניע את המים לעלות בגבעול ו"מושך" מעלה את המים מהשורשים, הקולטים מים מהקרקע. את תהליך תנועת המים מנצל הצמח להעברת מינרלים ומומסים מהקרקע אל הנוף.  תנועת המים דרך הצמח "מייבשת" את הקרקע, וכתוצאה מכך עולה מתח המים בקרקע עד שהוא משתווה למתח המים באוויר. בשלב זה מתחיל להיווצר גירעון מים בתאי העלים והם מאבדים את לחץ הטוּרגוֹר[1] שלהם, כמו בלון שמוציאים ממנו אוויר. זוהי נקודת הכמישה, ואם בשלב זה לא נשקה את הצמח הוא ייבול .

בשנה האחרונה 2018 בדקו מומחי עצים מקרי תמותה של אורן ירושלים, אקליפטוס מסמרי, אקליפטוס המקור, אלון התבור, אלון מצוי, אלה ארצישראלית, פיקוס השדרות, שלטית מקומטת ועצים נוספים, שהתרחשו באזורים שונים בארץ – בשרון, בתל אביב ובנגב. ברבים מהמקרים לא נמצאה עדות לפגיעה בעצים ממחלות או ממזיקים. לעומת זאת נמצא שהקרקע הייתה רטובה עד לעומק 30 ס"מ בלבד, ומתחת לעומק זה היא הייתה יבשה לחלוטין.  נראה כי מדובר בעקת מים, שמקורה בשנות הבצורת התכופות האחרונות. למעשה, העצים מתו מהתייבשות.

בשנים האחרונות עוברים רוב הגננים להשקיית מדשאות בתדירות גבוהה של פעם ואף פעמיים בשבוע. השקיה בדרך זו היא השקיה רדודה, לעומק 30 ס"מ לכל היותר (בהתאם להרכב המכני של הקרקע). זאת בניגוד לנוהג הישן והטוב של הגננים הוותיקים להשקות לעומק אחת ל-3–4 שבועות. ההשקיה לעומק יוצרת מערכת שורשים עמוקה של העצים, המייצבת עצים גבוהים ומונעת מהם להתהפך, ומאפשרת לעץ לנצל מים מעומק הקרקע ולהזדקק להשקיה מועטה יותר.

אם מתעקשים להמשיך להשקות מדשאות בהשקיה תכופה ושטחית, יש להוסיף השקיית עומק לעצים בחורפים יבשים ובאביב (השלמה ל- 500 מ"מ). רצוי שההשקיה תיעשה במרחק של  לפחות כל רוחב נוף העץ, בכדי להרחיב את נפח בית השורשים ולעזור בייצוב העץ.  יש להתאים את שיעור ההמטרה לקצב חילחול המים של הקרקע הנתונה

הדבר נכון שבעתיים בנגב, שחווה כעת שנת בצורת שלישית ברצף. לכן מומלץ להשקות את כל הגן לעומק 1.5 מ' בגנים שבהם הקרקע עמוקה, כלומר להשקות כ- 150 מ"מ להשלמת המחסור מהחורף. 1 מ"מ גובה מים משמש למדד כמות מים (המטרה או גשם), לשטח ללא ציון גודל השטח 1 מ"מ גשם/המטרה = 1ליטר ל 1מ"ר או 1 מ"ק לדונם)

ראוי להזכיר שבמיני עצים רבים העץ מת חודשים אחדים לפני שרואים עליו את סימני ההתייבשות. לגידול עץ חדש יידרשו 20–30 שנה ועלות ממוצעת העומדת על 10,000 שקלים. לכן עלות ההשקיה הנוספת בטלה בשישים ביחס לנזק שייגרם מתמותת עצים.

[1] לחץ הטוּרגוֹר הוא לחץ המים שעל דופנות התא הצמחי. לחץ הטורגור מותח את פני התא והוא הסיבה לזקיפותם של עלי הצמח. איבוד לחץ הטורגור בעקבות איבוד מים גורם לנבילה (שממנה יוכל הצמח להתאושש באמצעות תוספת מים) או לכמישה (מות הצמח).

מכנף גוסס בגלל הפסקת השקיית מדשאה
מכנפים סובלים בגלל מעבר להשקייה רדודה של 30 ס"מ אחרי שנתיים בצורת
אילה אטלנטית מתה בגלל השקייה רדודה של 30 ס"מ
אורן גלעין מתים בגלל חיסול מדשאה לאחר שנתיים בצורת

* אגר' רן פאוקר, מקים ומנהל הגן הבוטני "נקודה ירוקה" בקיבוץ ניר עוז.

* סיגל הדר, מנהלת מחלקן גינון ספארי רמת גן

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן