השקיית גינות – יצחק הל-אור

טבלה לשימוש במים בגינות פרטיות ובבתים משותפים.

תוספת של רן פאוקר: צריכה יומית של עצי הגן
טבלה לשימוש במים בגינות פרטיות ובבתים משותפים – יצחק הל-אור
טבלה 1. תצרוכת מים בגינה קטנה (ליטרים) למ"ר ביום
 
האזור
                קיץ
         אביב וסתיו
 
 
דשא
* ועצי פרי
פרחים וירקות
שיחים
*ועצי נוי
דשא
פרחים וירקות
שיחים
רצועת החוף
3.0
 4.5
   1.5
 2.0
3.0
   1.0
מישור החוף והשפלה
3.5
 5.0
   1.5
 2.5
3.0
   1.0
איזור ההר
4.0
 6.0
   2.0
 3.0
4.5
   1.5
הנגב והעמקים החמים
4.5
 6.5
   2.0
 3.0
4.5
   1.5
הערבה ואילת
7.0
 11.0
   3.5
 5.0
8.0
   2.5
 
 
טבלה מס' 2. רווחי זמן להשקיית גינות בקיץ (ימים), לפי סוג בקרקע
 
סוג הקרקע
   דשא
   פרחים
   שיחיםועצים
קלה
    7-3
   5-3
   20-15
בינונית קלה
    15-10
   15-7
   30-20
 
דוגמא
בגינת בית באדמה קלה במישור החוף קיים דשא בן 100 מ"ר, פרחים בשטח של 25 מ"ר וצמחי כיסוי ושיחים בשטח כולל של 50 מ"ר.
בהשקיית קיץ נשקה דשא אחת לשבוע בכמות של:
2450 ליטר = 7 (ימים) X 100 (מ"ר ) X 3.5 (ליטר למ"ר ליום).
לפרחים שיושקו כל 4 ימים נקציב:
500 ליטרים = 4 (ימים) X 25 (מ"ר) X 5.0 (ליטר למ"ר ליום).
ולשיחים שיושקו כל 20 ימים ניתן:
1500 ליטרים = 20 (ימים) X 50 (מ"ר) X 1.5 (ליטר למ"ר ליום).
*1.השטח המחושב להשקיית עצים הוא שטח היטל נוף העץ,(גם אם העץ מושקה במקומות נקודתיים מצומצמים).
 2. עצי פרי הניצבים בגן בשטח מושקה אחר, יקבלו תוספת יחסית.
 
תוספת של רן פאוקר
 צריכה יומית של עצי הגן
( מתוך מפרט גינון 41.5 הוצאת משרד הביטחון)
גיל העץ
בשנים
(1)
מרווח
השקיה
בימים (2)
צריכת מים יומית של עצי הגן
(ליטר ליום לעץ) (3)
אביב/סתיו
קיץ
חורף באזורים
ללא גשמים
1
7
4.5
5.5
4.5
2
7
6.5
8
6.5
3
14
13
16
13
4 עד 5
21
22
28
22


הערות לטבלה
:

(1) בעצים איטי צימוח כגוןאדר סורי, אלון התבור, אלה אטלנטית מהשנה
השלישית ואילך – יש להשקות 70% מהמנה המומלצת.

(2) בקרקעות קלות אין להשקות במרווח העולה על 14 יום.

(3) באזורים חמים במיוחד, דוגמת הבקעה והערבה, יש לשמור על תדירות
השקיה של 3-5 ימים ולהכפיל את כמויות המים המומלצות באביב/סתיו
וקיץ.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן