התאמת תוצאות נתוני צריכת המים מרשימת צמחים מומלצים ב"נקודה ירוקה" לאזורי הארץ

את התאמת נתוני צריכת המים מגני "נקודה ירוקה" לאזורים אחרים יש לחלק לשלושה אזורים:
1. תנאים דומים לגני "נקודה ירוקה".
2. תנאים גשומים יותר.
3. תנאים שחונים בהשוואה לגני "נקודה ירוקה".

התאמת תוצאות נתוני צריכת המים מרשימת צמחים מומלצים ב"נקודה ירוקה" לאזורי הארץ האחרים

בגני "נקודה ירוקה" יורדים 250 מ"מ גשם בממוצע שנתי וההתאדות הפוטנציאלית (מדודה בגיגית התאדות) כ- 1960 מ"מ בממוצע לשנה. עונת הגשמים קצרה בהשוואה לצפון הארץ. הקרקע לס חולי עמוקה בעלת יכולת אגירת מים רבים בעומק בית שורשי הצמחים.
הגורמים המשפיעים על כמות מי-ההשקייה שיש לספק לצמח:
1. דרישת הצמח למים.
2. משך עונת ההשקייה.
3. נתוני האקלים המתבטאים בנתוני התאדות פוטנציאלית.
4. כמות המשקעים.
5. עומק, סוג הקרקע, ועומק בית השורשים של הצמח שיקבעו (יחד עם הסעיף הקודם) את כמות המים שתעמוד לרשות הצמח בעונת ההשקייה.

בכל מקרה ראוי לפעול על-פי "שפת הגוף של הצמח", כדברי דוד שדה משדה יעקב.

את התאמת נתוני צריכת המים מגני "נקודה ירוקה" לאזורים אחרים יש לחלק לשלושה אזורים:
1. תנאים דומים לגני "נקודה ירוקה".
2. תנאים גשומים יותר.
3. תנאים שחונים בהשוואה לגני "נקודה ירוקה".

אזור 1 :
נשתמש בנתוני "נקודה ירוקה". כאן קציר נגר (להפנות להסבר המונח) ואגירתו בקרקע יפחית את הצורך בתוספת השקייה בתנאי שהקרקע איננה רדודה.
אזור 2:
כאן יש לקחת בחשבון הפחתה בכמות המים שיש להוסיף לצמח בהתאם: לקיצור עונת ההשקייה. אותם מי-הגשמים הנוספת שנאגרה בקרקע ראה לעיל (5) ככל שהקרקע קלה יותר מי-גשמים יחלחלו מתחת לבית שורשי הצמחים ולא יעמדו לרשות הצמח. אותו מצב יתרחש בקרקע שטוחה על-גבי סלעים באזור ההר.
לדוגמא צמח שבגני "נקודה ירוקה" מסתפק בתוספת של 350 מ"מ בנוסף ל – 250 מ"מ משקעים , סה"כ 600 מ"מ לשנה.
באזור עם 600 מ"מ משקעים, נזדקק להוסיף מים לצמח מאחר וחלק ממי-הגשמים יחלחלו אל מתחת לבית השורשים של הצמח. הדבר מותנה בטיב הקרקע (חולית או כבדה) ועומקה . יש לקחת בחשבון גם את התנאים הנוספים שצוינו לעיל (התאדות פוטנציאלית (לקשר לטבלה) ומשך עונת ההשקייה).
אזור 3 :
נשתמש בנתוני "נקודה ירוקה" משקעים + השקייה ונוסיף את הפער בהתאדות הפוטנציאלית. יש גם לקחת בחשבון שבאזורים צחיחים הגן הוא אי ירוק באזור צחיח, והשפעת הרוחות היבשות על הצמח רבה בהשוואה להשפעתן על גיגית ההתאדות.
קציר נגר ואגירתו בקרקע יפחית את הצורך בתוספת השקייה בתנאי שהקרקע איננה רדודה.

וזכרו לפעול על-פי "שפת הגוף של הצמח".

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן