טיפול בר-קיימא בחיסול עשבייה באזורים שחונים

באזורים שחונים יש לחסל את העשבייה, שמתחרה עם צמחי הגן על מעט המים שישנם. בבדיקה שערכנו בניר-עוז השווינו שני טיפולים:

באזורים שחונים יש לחסל את העשבייה, שמתחרה עם צמחי הגן על מעט המים שישנם. בבדיקה שערכנו בניר-עוז (לא פורסם) השווינו שני טיפולים:

א. כיסוח סדיר של העשבים. ב. ריסוס העשבים. נמצא, שבשנת גשמים ממוצעת (=250 מ"מ), בסוף עונת הגשמים עומק הרטבת הקרקע בטיפול א. היה מחצית בהשוואה לטיפול ב. כלומר,  העשבים המכוסחים צרכו מחצית ממי-הגשמים ! מכאן שבאזורים שחונים בהם חסרים מים כיסוח העשבים לא בא בחשבון.
את הטיפול בעשבייה יש לבצע לפני יצירת הזרעים כדי להקטין את בנק הזרעים בקרקע.

בגני "נקודה ירוקה" למדנו, שריסוס העשבייה בקוטלי עשבים המתפרקים בקרקע הוא הטיפול המועדף ונותן את הפתרון  המיטבי בגינון בר-קיימא, ועל כך נדון כאן:

בטיפול בעשבייה באזור שחון  קיימות שתי אפשרויות: אחת טיפול מכני של עיבוד הקרקע, השנייה טיפול כימי בריסוס.

א.טיפול באמצעות עיבוד מכני של הקרקע מחייב 2–4 טיפולים בשנה בהתאם למשך עונת הגשמים וכמותם. טיפול זה בנוסף להשמדת העשבים יוצר שכבת חיפוי של קרקע תחוחה, המקטינה את התאדות המים מהקרקע בקיץ.
חסרונות העיבוד המכני:

-שחיקה חזקה של מבנה הקרקע  המעודדת יצירת קרום אטום למים בחורף .

-בקרקע חשופה מכת טיפות הגשם על הקרקע יוצרת תוך 20 דקות מתחילת הגשם קרום אטום המוריד את כושר חידור המים לקרקע ל-2—4 מ"מ בשעה ומרבית הגשם לא חודר וזורם אל הים. 

-העיבוד המכני מונע הצטברות חיפוי אורגני על-פני הקרקע,

-מעלה לפני הקרקע זרעי עשבים, שינבטו בשפע בשנה העוקבת.

– ישנה פגיעה במערכת השורשים העילית.

ב. טיפול כימי בקוטלי עשבים  מונע את נזקי העיבוד המכני של הקרקע, כפי שצוין לעייל.  מניעת העלאת זרעים לפני השטח במשך מספר שנים יוצרת מצב בו יורדת כמות העשבייה הנובטת, ומספיק ריסוס נקודתי של השטח.

העדר עיבוד הקרקע מאפשר  הצטברות חיפוי קרקע אורגני של נשר מהצמחים ובתוספת פיזור חיפוי  נוצרת שכבה המונעת את יצירת קרום האוטם, שמקטין חידור הגשם, ונמנע אובדן מים כתוצאה מנגר עילי. ואל יתרון זה מתווספים כל יתר יתרונות החיפוי האורגני

חומרי הריסוס בהם אנחנו משתמשים:

טייפון + גליגן, טייפון + טומהוק, בסטה לתערובת מוסיפים 1.5% אמון גופרתי שמשפר את חידור החומרים לעלווה בדרך של ניטרול מתענים חשמליים של האבק על העלווה.

פעילות ביולוגית מיד אחרי גשם ראשון, בשטח מרוסס נגד עישבייה
פעילות ביולוגית בקייץ בשטח מרוסס נגד עישבייה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן