כיצד נפטרים מיבלית שהשתלטה על המדשאה ?

הדברת / חיסול יבלית Cynodon dactylon בתוך מדשאה, באמצעות בת-יבלית דרומית

הדברת / חיסול יבלית Cynodon dactylon בתוך מדשאה, באמצעות בת-יבלית דרומית (דרבן גראס) Dactyloctenium australe

יבלית מצויה Cynodon dactylon ,שהיא מין חזק ועמיד משתלטת במדשאות שהטיפול בהן השתבש.
– ראשית יש למצוא מה השתבש בטיפול : השקייה לא מספיקה, כיסוח מאוחר (בעיקר בעיה בקיקויו),  דריכת יתר,    הידוק הקרקע.
– שלב שני לשפר את הפגם בטיפול.
– שלב שלישי לטפל בהחלפת היבלית במין דשא רצוי.

ראוי לזכור, שהיבלית היא דגן כמו שאר מיני הדשא, לכן לא ניתן להדבירה על-ידי ריסוס סלקטיבי.
דרכי החלפת היבלית במין הרצוי לנו:
1. טיפול טוב במדשאה לעידוד היבלית לגידול טוב,יש לרסס בתמיסת 3% ראונד-אפ, לחכות 6 שבועות על-מנת:   א. שהחומר יתפרק בקרקע ולא יפריע לגידול החדש.
ב. לתת לחומר לפעול ולחדור אל כל קני השורש של היבלית.
ג. לראות האם לא נשארו כתמי יבלית אותם יש לרסס שנית.
ד. לשתול את המין או הזן הרצוי.
2. ניתן להשתמש בשיטה ישנה (50 שנה ויותר), לזרוע או לשתול דיכונדרה זוחלת

DICHONDRA REPENS ולטפל ביבלית בשלושה ריסוסי דלפון (=2,2-Dichloropropionic acid )עוקבים, אם עדיין ניתן להשיג את החומר המעולה הזה. אם לא ניתן יש לנסות להשתמש בסלקט, בדגנול או פוקוס אולטרה שגם הם לא אמורים לפגוע ברחבי עלים. אחרי קיץ של טיפול ביבלית ניתן לחזור לדשא דגני (ראה טבלה)
3. שינטוע בשיטת "נקודה ירוקה" בניר עוז:
א. להכין שתילי דשא ממין דשא מהיר גידול כמו בת-יבלית דרומית (=דרבן), קיקויו ואפילו צר-גב (= בופלו).
ב. לחפור בדשא בעזרת קילשון חפירה במרווחים של 1 X 1 מ' ולשתול את המין החלופי, שכעבור שנה ישתלט על היבלית. אפשר כמובן גם לצופף את השתילה ולהחיש התהליך.
ראו תמונות.

שים לב ! היבלית Cynodon dactylon חוסלה , כל התהילך נמשך 4 שנים שבמהלכן במרבית הזמן המדשאה הייתה יפה !

שתיל מוכן לשתילה lawn plant redy for replantation
הכנה לשתילה lawn replantation
שתילה lawn replantation
שנה לאחר השינטוע one year after replanting
DACTYLOCTENIUM AUSTRALE (DURBEN GRASS) die back and replaced by STENOTAPHRUM SECUNDATUM (ST. AUGUSTINE-GRASS ) בת-יבלית דרומית (דרבן גראס) מנוונת מוחלפת על-ידי צר-גב (בופלו) שהיה "רדום" בתוך הדשא.
DACTYLOCTENIUM AUSTRALE (DURBEN GRASS) die back and replaced by STENOTAPHRUM SECUNDATUM (ST. AUGUSTINE-GRASS) בת-יבלית דרומית (דרבן גראס) מנוונת מוחלפת על-ידי צר-גב (בופלו) שהיה "רדום" בתוך הדשא.

 שים לב ! היבלית Cynodon dactylon חוסלה , כל התהילך נמשך 4 שנים שבמהלכן במרבית הזמן המדשאה הייתה יפה !

 

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן