מילוי אדמה סביב עץ בוגר/ותיק

רן פאוקר

האירו הערות חשובות: דוד ערן, דני אלמליח, יעקב אילון, ניסים פינס
שינוי בטופוגרפיית הגינה, המצריך הוספה או הסרה של קרקע, מחייב אותנו להתייחס לעצים הנטועים בקרקע עוד בשלב התכנון.

שינויים בפני הקרקע ( חישוף או מילוי) סביב עץ בוגר עלולים לפגוע ביחסי השורש-קרקע העדינים.

ראוי להדגיש, שהדברים המובאים להלן הם רק קווים מנחים, שיש ליישמם בשטח בעזרת מומחה לעצים , שיבחן וילמד את המצב המיוחד לכל עץ .

פרק 1. מילוי סביב העץ
ראוי לזכור, שהחלק הפעיל בשורשי הצמח הן היונקות ,שמשך חייהן נמדד בימים. שאר מערכת השורשים משמשת להובלה ולעגינת הצמח בלבד. כלומר, לקיום טוב של הצמח (העץ במקרה שלנו) על מערכת השורשים להיות בגידול מתמיד.
לפעילות מערכת שורשים תקינה  דרושה נשימה (בדיוק באותו מנגנון כשלנו בני-האדם) שעבורה דרוש חמצן ונפלט פחמן דו- חמצני, שהוא רעיל. בנוסף, דרושה פעילות ענפה של מיקרו-אורגניזמים ,שגם הם נושמים ופולטים.
כאשר יש מחסור בחמצן ,עוברת חלק מאוכלוסיית החיידקים בקרקע לפעילות אנ-ארובית, יש שתוצריה מזיקים לצמח.
מכאן ברור, שלגידול טוב של העץ דרושה קרקע בה האוורור טוב.
כיסוי הקרקע בשכבת אדמה חדשה פוגע  באוורור, ולפיכך נפגעת פעילות השורשים והמיקרו-אורגניזמים , בגלל מחסור בחמצן והצטברות חומרים מזיקים.
מידת הנזק לעצים מותנית ב:
–          עובי שכבת המילוי וסוג הקרקע : (בכל מקרה אסור למלא קרקע כבדה על-גבי קלה ממנה להרחבה
         קרקע חולית או חצץ וטוף יגרמו פחות נזק, היות ובהם האוורור טוב יחסית.
–          סוג /מין העץ : ישנם מינים בהם עץ שגדל טוב יחזיק מעמד ויצור במשך הזמן מערכת שורשים חדשה מהגזע שכוסה באדמה.
–          מצב בריאות העץ  טרם מילוי הקרקע: עץ בריא בעוצמת גידול טובה יתגבר על השינוי טוב יחסית.
סימני הנזק עלולים להופיע תוך חודש- חודשיים ,ויש שיופיעו רק אחרי מספר שנים. במצבים קיצוניים במצב זה כבר לא ניתן יהיה לתקן הנזק, והעץ נידון לכלייה. לכן טוב נעשה עם נפעל על-פי אמרת חז"ל "סוף מעשה במחשבה תחילה".
ובכן מה ניתן לעשות ?
ראשית ללמוד את מין העץ, גילו ומצב בריאותו, סביבו אמורים לבצע את המילוי. בעיקר את רגישותו לפעילות זו.
עצים צעירים קל יחסית להעתיקם לגובה מפלס הקרקע החדש, ועדיף להחליפם בעץ חדש , שתוך מספר שנים ישיג בגידולו את המועתק . עץ זקן וחלש חסר ערך היסטורי, פונקציונאלי או אסתטי מיוחדים יש לשקול להחליפו בחדש. בכל יתר המקרים ראוי לטפל.
תכנון פעולות למניעת הנזק ,טרם מילוי הקרקע יוזיל מאוד את הפעולה, לעומת זאת תיקון הנזק לאחר המילוי, יחייב  פעולות מאוד מורכבות עד כדי הסרת כל המילוי, הצלת העץ על-ידי חידוש מערכת השורשים ובניית מערכת חדשה.
בין שכבת הקרקע הקיימת לשכבת האדמה המוספת "שכבת המילוי" , יש לבנות מערכת אוורור סביב העץ אותו רוצים לשמר.
כאשר העץ עמיד יחסית לפעולת  המילוי יש ומילוי חול, חצץ או טוף יתנו מענה טוב לנושא אוורור אזור בית השורשים.
במקרים אחרים הנושא מורכב יותר, המחייב  לבנות מערכת אוורור כפי שנתאר כאן:
מערכת אוורור:
–          סביב הגזע בונים באר יבשה (מסגרת סביב גזע העץ, שיוצרת חלל ריק סביבו) אותה ממלאים בחצץ גס או בחלוקי נחל קטנים (גודל 10 ופחות). עדיפה סגירה עליונה בלבד. בתכנון קוטר היקף הקיר יש לקחת בחשבון את קצב התעבות הגזע ואת הצורך לנקות ולטפל בעתיד במילוי. ישנם מיני עצים בהם הגנה על הגזע מיותרת, וחוסכים שלב זה.
–          מניחים צינורות ניקוז (צינור שרשורי בו יש חורים בדופן) בקוטר 100 מ"מ ועדיף 150 מ"מ, מה"באר" היבשה בצורה רדיאלית עד להיקף הנוף. יש לדאוג להניח את הצינורות בשיפוע קל מהגזע והחוצה. את הצינורות אלו מחברים בצינור היקפי.
–          את הצינורות מכסים בבד גיאוטכני ( בשוק ישנם צינורות עטופים בבד גיאוטכני) שמעליו מרבדים שכבת חצץ, זאת על-מנת למנוע סתימת הנקבים בצינור הניקוז ולאפשר אוורור טוב יותר של שכבת המילוי.
–          בנקודות החיבור בין הצינורות הרדיאליים לצינור ההיקפי בונים ארובות אוורור: מעמידים צינור ניקוז אנכי, שמיוצב בעזרת אבנים. להקלת הייצוב משתמשים בחביות או בצינורות קרטון, מחוררים את דופן צינור הייצוב ,שבמשך השנים יירקב.
–          ארובות האוורור ישמשו  גם להחדרת מים ודשנים אל בית השורשים.
–          ממלאים את שכבת המילוי לגובה הרצוי והעץ מוגן !
במצב זה ניתן אפילו לרצף סביב העץ, בתנאי שדואגים להשאיר את פתחי האוורור פתוחים ומוגנים מסתימה עתידית. עדיף לרצף באמצעות ריצוף חדיר למים שמצוי בשוק.
 מערכת האוורור המתוארת כאן, להוציא את "הבאר היבשה", יכולה לשמש פיתרון מצויין לנטיעת עצים במשטחים מרוצפים (מגרשי חנייה מדרכות ורחבות). מערכת האוורור תשמש להשקייה ולדישון העץ .
מבט-על של מערכת האוורור Preveting injury by soil fillsaround a tree_
חתך: א'= הבאר. ב'= צנרת אוורור אופקית. ג' = צנרת אוורור אנכית. Preveting injury by soil fillsaround a tree
פרק 2. חישוף (הסרת קרע) סביב העץ.
חישוף קרקע סביב העץ עלול לפגוע במערכת השורשים הפעילה. ככל שמעמיקים בחשיפה עלולים לפגוע בשורשים מובילים ולפגוע  גם בעגינה של העץ וגם בחלק גדול יחסית של המערכת אליה מוביל השורש הגדול.
 יש לנטר את מערכת השורשים טרם התכנון הסופי של החשיפה. לבדוק  באיזה עומק מתחיל שלד מערכת השורשים ומהו עומק המערכת הפעילה. כן יש ללמוד את הפריסה האופקית , שלא תמיד אחידה סביב העץ, שכן היא מתפתחת בהתאם לתנאי הגידול סביבו ( השקייה, חיפוי ותשתיות תת-קרקעיות).
ניטור כזה עשוי לגלות שבקטע המתוכנן לחשיפה אין הרבה שורשים והפגיעה תהיה מזערית. במקרים אחרים היא עלולה לפגוע במרבית מערכת השורשים.
הניטור יתבצע בדרך של סקירה של פני הקרקע סביב העץ ומהיכן קיבל את מימיו, צד אחד של העץ השקו צד אחר לא. תעלת ניקוז, וצינור מים או ביוב דולפים שסיפקו יותר מים לצד אחד של העץ.
את מצב עומק מערכת השורשים נבדוק באמצעות חפירות מדגם סביב העץ באזור אותו רוצים לחשוף.
עץ שגדל בתנאי חיפוי (צמחי כיסוי או חומר מת) ופני קרקע לחים מפתח מערכת עילית צפופה שרגישה לחשיפה יחסית יותר בהשוואה לעץ שגדל ללא השקייה או בהשקיות במרווחים של חודשים. במקרים אלה מערכת השורשים (הפעילה כמו גם שלד המערכת) עמוקה יחסית, ורק חשיפה עמוקה תפגע בה. יש להדגיש שהשורשים הראשיים, העבים מתחילים מהגזע קרוב לפני השטח, פגיעה בהם עלולה להיות קריטית.
יש גם לבדוק איזה אחוז משטח מערכת השורשים מתוכנן לפגיעה. אם השטח קטן ביחס לגודל העץ לא קיימת סכנה לעץ.
אסור לחסוך בניטור ולימוד מערכת השורשים. חיסכון בשלב הסקר והתכנון עלולים לחרוץ את דינו של העץ למוות ! עלות הניטור על-ידי בעל מקצוע נמוכה בהרבה בהשוואה לעלות עקירת העץ שימות, ועשרות מונים בהשוואה לעלות גידול עץ חדש, וכמובן אל לנו לשכוח את ההפסד הפונקציונאלי, האסתטי וההיסטורי של העץ.
גם כאן ראוי לשימור רק עץ בריא בעל חשיבות אסתטית, פונקציונאלית והיסטורית (ראה פרק 1)
ובכן מה ניתן לעשות ?
במקרה של חשיפה רדודה  של 10 – 20 ס"מ על- פי רוב לא קיימת סכנה חמורה לעץ וניתן לשקמו בטיפול אינטנסיבי כפוף לתוצאות הסקר.
במצב שנדרשת חשיפה עמוקה יותר. הפיתרון היחידי שבא בחשבון הוא לבנות קיר באזור שבו חושפים על-מנת להשאיר את הקרקע סביב העץ בגובה המקורי (ראה תמונה). מרחק הקיר התומך מגזע העץ יקבע על-סמך תוצאות הסקר, שבו תבחן מערכת השורשים העיקרית.
חתך להורדת פני הקרקע סביב עץ Terracing a new slope arround a tree

ש להדגיש, שבמצב בו פוגעת החשיפה במערכת השורשים העיקרית, יש לגזום טוב ונכון את השורשים העבים ולהשקות ולדשן את העץ כמו עץ שהועתק.

להרחבה:

/עצים-תשתיות-ומה-שביניהם/

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן