עומק בית שורשים פעיל במיני דשא, שיחים ועצים

א. עומק בית שורשים פעיל בתשעה מיני דשא:

בתשעה מני/זני דשא חם נבדק:
1. עומק בית שורשים הפעיל. לצורך קליטת מים ומינרלים מעניינים השורשים הפעילים בקליטה שהם היונקות בקצה השורש. לא חשובה מסת השורשים הכללית שברובה משמשת רק למעבר מים וחומרים ולא לקליטה.
2.

בדשאים: 1ארז אדר. 1ארנון ליפשיץ, 2רן פאוקר, 1979-1980
שיחים ועצים: 3איציק משה. 4ניר עצמון, 2רן פאוקר, 1999-2000

1. תלמיד "מעלה הבשור" – עבודת גמר. 2."נקודה ירוקה" קיבוץ ניר עוז. 3. קק"ל דרום –גילת. 4. שה"מ בית דגן – מחלקת ייעור

רן פאוקר

א. עומק בית שורשים פעיל בתשעה מיני דשא: 
בתשעה מני/זני דשא חם נבדק:
1. עומק בית שורשים הפעיל. לצורך קליטת מים ומינרלים מעניינים השורשים הפעילים בקליטה שהם היונקות בקצה השורש. לא חשובה מסת השורשים הכללית שברובה משמשת רק למעבר מים וחומרים ולא לקליטה.
2. צריכת המים , מחזור ההשקייה הוא 30 ימים.
שיטות:
נבחרו תשעה מיני/זני דשא חם:

 זִיף-נוֹצָה חָבוּי Pennisetum clandestinum.

 זואיסיה מטרלה Zoysia matrella , זואיסיה מכלוא Zoysia emerald ,

יבלית Cynodon dactylon זנים: 'גלבוע', 'ברדלי', 'סנטה-אנה'.  

צרגב חד-צדדי Stenotaphrum secundatum זנים: 'רגיל', 'ננסי סקוט 1'. 

 פספלון נדני Paspalum vaginatum.

בשיטה גרווימטרית נבדק ייבוש שכבות הקרקע על-ידי השורשים.
שתי חזרות למין ,שלושה קידוחים לחזרה לעומק 1.5 מטר.
נערכו 3 בדיקות: אחרי השקייה. שבועיים לאחר מכן ובסוף מחזור ההשקייה, 28 ימים לאחריה.
נבדקה צריכת המים בפועל בהשוואה לגיגית התאדות מסוג A שהותקנה בצמוד לחלקת הניסוי.
ממצאים:
1. עומק שורשים: ברוב המינים/זנים נמצא ניצול מים יעיל עד לעומק הבדיקה של 1.5 מ', בתחום 9% -12%מצריכת המים של המין/זן מהעומק. להוציא את זני צר-גב בהם העומק היעיל היה רק 1.2 מ'.
2. צריכת מים: מקדם ההתאדות בשבועיים הראשונים של מחזור ההשקיה נע (בהתאם לזנים/מינים) בתחום 0.89 – 1.32. בשבועיים האחרונים של המחזור התחום 0.36- 0.76. סה"כ צריכת מים לכל מחזור ההשקייה היה בתחום 0.74- 1.01.
צריכת המים של המינים/זנים למחזור השקייה אחד נע בתחום 4.8- 7.0 מ"מ ליום.
סימני צימאון ראשונים של המינים/זנים הופיעו 28 – 32 ימים לאחר ההשקייה ללא תלות בכמות המים הנצרכת על-ידי המין/זן,

ב. עומק בית שורשים פעיל של שיחים ועצים: 
שיחים ועצים גדלים בחלקות האקלום ללא השקיה ומסתפקים במשקעים הקיימים.
הקרקע לס חולי כ 60% חול לעומק עשרות מ' בשכבות חוליות יותר ואחרות פחות
בשנת 1998 ירדו 251 מ"מ גשם שהוא הממוצע הרב-שנתי , אך בגלל פריסת משקעים רעה עומק ההרטבה בסוף החורף היה 70 ס"מ בלבד. בשנה העוקבת 1999 ירדו 65 מ"מ בלבד.
בסתיו 1999 לבלבו כל צמחי התצפית כמו בגן הנוי המושקה. ניצלנו מצב זה לבדוק מהיכן קולטים הצמחים מים. הבדיקה נערכה באמצעות מקדח קרקע להוצאת דגימות. גיל השיחים והעצים בזמן הבדיקה היה 6 שנים.
שנה לאחר מכן בשנת 2000 , עוד בצורת 177 מ"מ גשם. בסוף הקיץ בדקנו באמצעות מקדח קרקע הימצאות שורשים בעומקים השונים אצל שני מינים : איקליפטוס צפצפתי Eucalyptus populnea, איקליפטוס טורלי Eucalyptus torelliana. שני המינים היו בגיל 7 שנים.

ממצאים:
1. בבדיקה בשנת 1999 הקרקע הייתה יבשה לחלוטין לעומק 7 מ' , ורק מעומק זה והלאה הייתה רטיבות בקרקע. כלומר, הצמחים ניצלו בסוף הקיץ מים מעומק העולה על 7 מ' שזה מינימום עומק בית-שורשים פעיל .
2. בבדיקה בשנת 2000 מצאנו בפועל שורשים בעצי איקליפטוס צפצפתי בעומק 17 מ', איקליפטוס טורלי בעומק 15 מ'

המסקנה משתי הבדיקות: 
1. יש ערך רב להכנת קרקע מעמיקה לקליטה מרבית של מים בשנים גשומות.
2. יש ערך רב לקציר נגר בגנים וחלוקתם על-פני כל שטח הגן, מים אלו ינוצלו בשנות בצורת.
3. במדשאות יש ערך רב לריווח מרבי של מחזור ההשקייה להעמקת שורשים לניצול טוב של מי חורף גשום, וחיסכון במים במשך הקיץ שכן צריכת המים בתחילת מחזור ההשקייה גבוהה באופן משמעותי בהשוואה לסוף המחזור. ריווח ההשקיות יגרום לפחות מחזורי צריכת מים רבים. בדרך זו אנחנו חוסכים כ- 15% מים ועוד 15% נוספים לאחר חורף גשום.

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן