פריסת טפטוף- דגשים

 
רן פאוקר

בשתילת שיחיות בגן מומלץ לצוות יחד צמחים בעלי צריכת מים דומה. זאת על-מנת לייעל את תיפעול משטר ההשקייה על-פי צריכת המים של הצמחים.
כאשר משקים שיחיות בטפטוף יש הממליצים להניח המערכת כך שלכל צמח תוצמד טפטפת. בדרך זו מסתבכות מערכת ההשקייה והפעלתה, מקבלים שיעור השקייה שונה לכל מרווח שתילה.
מומלץ פיזור אחיד של הטפטפות לכל השטח. קו חלוקה נפרד לכל משטר השקייה .
ההנמקה:
שורשי הצמחים מתפרסים לכל הצדדים היכן שיש מים וגם הרחק מנוף הצמח עצמו.ראה גם  לכן יש להשקות את כל השטח, גם בחורשות, אם קיים צורך להשקות, אני ממליץ להשקות את כל השטח. בדרך זו נעודד מערכת שורשים רחבה שתייצב טוב את העצים ראה גם.
כאשר משקים שיחיות בהמטרה כל השטח מורווה במים לעומק הרצוי. באותה דרך יש לנהוג גם בהשקייה בטפטוף ראה גם
אין כל קשר בין המרווחים בהם שתולים השתילים ופיזורם בשטח לבין פריסת הטפטפות. השיטה הטובה ביותר היא הצבת טפטפות במרווחים בהתאם לרוחב הרטבת הקרקע על-ידי הטפטפת (מותנה בסוג הקרקע ובספיקת הטפטפת). והתקנת צנרת הטפטוף בשורות מקבילות בכל השטח. כך תורטב כל החלקה באופן שווה. בצפיפות שתילה בה רוב השטח יכוסה בנוף הצמחים, וצריכת המים של המינים השונים בחלקה זהה , מסדרים את הטפטפות, כמו שכתבתי, ושותלים במרווחים בהתאם לגודל הסופי של הצמח.
לדוגמא: מין אחד נשתל כל 2 מ' מין אחר כל 1 מ' ושלישי כל 0.6 מ' הקרקע לס חולי ובהצבת טפטפות 1x 1 מ' כל השטח נרטב כבר החל מהשקיית 11 מ"מ . צריכת המים של שלושת המינים זהה. מין מס' 1 יישתל כל טפטפת שנייה וכל קו שני. המין השני יישתל ליד כל טפטפת ומין שלישי יישתל בסגול סביב הטפטפות (הטפטפת לא חייבת להיות ליד הצמח) בבוא הזמן ממילא הנוף "יסגור" ולא יראו הטפטפות.
ואם רוצים "לבלגן" השתילה "באי- סדר" גם אז אין בעיה. עשרות דונמים שתולים כך. ראו הגינון ליד תחנת הכוח בחדרה. בהמלצתי, לכל משטר השקייה (=צריכת מים ותדירות) טפטפות נפרסו במרווחים שווים השתילים נשתלו בהתאם לדוגמא שהבאתי, אחרי שנה כל השטח היה מכוסה בצמחייה ולא ראו בכלל את מערכת הטפטוף. וכל חלקה קיבלה את כמות המים הדרושה לה ללא התחשבות במין הצמח או מרווחי השתילה.

פריסת טיפטוף Drip irrigation בעתיד כאשר העצים יגדלו רצוי לרשת את כל השטח בהתאם לאמור במאמר (שמוליק קיבוץ יוטבתה)

 

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן