צמחים מומלצים- צמחים חסכוניים במים

חוברת צמחים מומלצים-hovert1090

בשנים האחרונות חווינו מספר שנות בצורת ברצף ( 2007/08 – 2010/11) בהן כמות מי הגשמים הייתה 30 – 40 אחוזים מתחת לממוצע השנתי שהוא 250 מ"מ. למרבה הצער, זו אינה תופעה נדירה, והיא התרחשה לפחות 21 פעמים ב- 65 השנים האחרונות. מתוכן ידועות אף שנים שחונות קיצוניות יותר, שהופיעו ארבע פעמים (1946/47, 1959/60, 1962/63, 1998/99), בהן ירדו רק 25% מהממוצע השנתי.
שימוש מושכל בצמחייה חסכונית במים לא יפתור את כל בעיית המחסור במים בגן-הנוי. פעולות אגרוטכניות ותכנוניות נוספות יעזרו למשימה: עיבודים, ניקיון מעשבים רעים, חיפוי קרקע, איסוף מי-נגר מגגות ומשטחים מרוצפים והשארתם בגן, תכנון לשימוש חסכני מושכל באלמנטים צרכני מים רבים (דשא, ורדים, פרחים עונתיים) ישלים את המהלך.
על-מנת להעשיר את מגוון הצמחים חסכני המים שיעמדו לרשות הגננים הוקמה בניר-עוז בשנת 1976 חלקת אקלום ללא השקיה. העבודה היא חלק מעבודה נרחבת יותר שנעשתה במספר אתרים בנגב משנת- 1960, על-ידי המכונים למחקר שימושי של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (המכון לחקר הנגב דאז).

חוברת צמחים מומלצים-hovert1090

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן