שתילה נכונה- דרכים לשיפור קליטת הצמח באדמה

 

 

.
 
רן פאוקר
שתיל מגיע ממשתלה בה גדל בתנאים מיטביים ללא כל עקה של מים, קרינה וחום.
מעבירים את השתיל לגן/גינה לא תמיד בתנאים מיטביים. במקרה הטוב הוא נשתל מיד בקרקע. מהלך זה יוצר עקה לשתיל החדש וככל שנקטין אותה כך ייקלט השתיל טוב יחסית.
סיפור שממחיש  חלק מהבעיה:
בעבר שתלנו ערערים בחורף  גשום. הקרקע במיכל הייתה חולית ואצלנו לס חולי (כבד יחסית לקרקע בעציץ) למרות הגשם שירד השקנו ביום השתילה. למחרת גוש הצמחים היה יבש !. הקרקע מסביב ספחה אליה את המים מהגוש, בגלל מתח תאחיזת מים חזק של הקרקע  ביחס לתערובת בעציץ. השתילים "ניצלו" בזכות השקיה יום יומית עד קליטתם בקרקע המקומית.
ראוי לשים לב למספר תופעות:
1.    במשתלה השתיל גדל בצל בתנאי לחות סביבה וקרקע מיטביים ביחס לתנאים החדשים אליהם הוא מועתק.
2.    תערובת הקרקע בעציץ במשתלה היא קלה מאווררת ובעלת מתח תאחיזת מים חלש, וזאת ע"מ לעודד תנאי גידול מיטביים לקבלת שתיל ראוי לשתילה מהר יחסית. כאן מתחילה הבעיה של קליטת השתיל החדש בגן/גינה:
א.    מרבית קרקעות הגנים/גינות הן בעלות מתח תאחיזת מים חזק יחסית לזה שבעציץ. ומרגע ששתלנו השתיל החדש, הקרקע המקומית שמסביב לשתיל החדש "גונבת" המים העצורים בגוש השתיל. זאת מסיבה פיזיקאלית פשוטה. הכל זורם בכיוון המתח הגבוהה. במקרה שלנו, כאן, בגוש השתיל המתח בו מוחזקים המים חלש בהשוואה למתח בקרקע הגן או הגינה (להוציא מקרה בו הקרקע בגינה חולית). ללא הקפדה טובה השתיל החדש יסבול ממחסור במים אף על-פי שקרקע הגינה רטובה
 לקליטה טובה של השתיל ראוי לנקוט במהלכים הבאים:
א.    להקפיד לשמור השתילים עד השתילה כך שמכלי השתילה (שעל-פי רוב הם שחורים) לא יתחממו בשמש. טמפרטורה גבוהה עלולה לפגוע בשורשים בהיקף המכל, שורשים שמאוד חשובים לקליטה מהירה של השתיל. בהקשר זה יש להקפיד לא לחשוף השורשים ליובש בשלב שבין ההוצאה מהמכל לכיסוי בור השתילה ומאותה סיבה להקפיד לשתול בקרקע לחה עד להשקייה שאסור לאחר בהפעלתה.
ב.     לבעיה מספר – 1(שבסעיף הקודם), ראוי להקשיח את השתיל באמצעות  אחזקתו מספר ימים בתנאי ביניים בין אלו שבמשתלה לאלו שבגינה, כלומר פחות צל ופחות לחות סביבתית וזו שבמיכל, זהירות לא להגזים.
ג.       לבעיה מספר  – 2(שבסעיף הקודם). ישנם שני פתרונות טובים:
1.    יש להקפיד להשקות מדי יום את השתיל החדש עד לקליטתו בקרקע הגן או הגינה. אנחנו ב"נקודה ירוקה" נוהגים, בהצלחה לחלק ל – 7  את מנת המים השבועית בטפטוף  בהצבה של 1 X 1 מ' (אצלנו 11.5 מ"מ לשבוע) ולהשקות מדי יום, בכדי להתקרב לתנאי המשתלה עד לקליטת השתיל.
2.     בקק"ל נוהגים לגדל השתילים בעציץ פרמידלי (מרובע) (המכונה קוויק – פוט) בעל תחתית פתוחה יחסית. העציץ במשתלה מועמד על רשת באוויר, לקיטום אויר של השורשים המגיעים לתחתית העציץ.התוצאה של יצירת נתק בין העציצים לקרקע היא שקצוות השורשים שיוצאים מהחורים שבבסיס העציץ לתוך האוויר היבש שמתחתיו מתייבשים ומתים, והצמח מפתח במקומם שורשים חדשים בחלק התחתון של העציץ.
כלי מעולה זה יוצר מצב בו מרבית השורשים גדלים ישר לעבר התחתית ללא סלסול מסביב לגוש (תופעה שעלול לפגוע בהמשך התפתחות השורשים ראה מאמר ). ובעיקר בהיקף הגוש.
כך ששתילת שתיל כזה בקרקע לחה יוצרת מגע מידי וטוב של מרבית מערכת השורשים עם הקרקע בגן או בגינה. ונמנעת בעיית התייבשות השתיל החדש בגלל הבדלי מתח מים בין קרקע העציץ וקרקע הגינה.
ראוי להדגיש:
–          כל מה שנכתב כאן מתאים לכל גדלי המיכלים מהקטן ביותר ועד לעץ בגוש גדול בשק שתילה או בהעתקה עם גוש.
–         אם הקרקע במיכל בו גדל השתיל דומה במתח מים לקרקע הגינה בעיית התייבשות הגוש החדש לא קיימת,
–         יש להקפיד להדק ולמלא את כל חללי בור השתילה סביב הגוש החדש, ליצירת מגע טוב של השורשים עם הקרקע. בגושי שתילה גדולים מילוי בור השתילה במים לפני השתילה או הצפה בגומה סביב השתיל, עוזרים מאוד לטפל בבעיה.
–         יש להקפיד ולהכין בור שתילה גדול בהרבה מגודל הגוש להבטחת קרקע מאווררת לקליטה טובה של השתיל. באזור סלעי יש להכין לעצים בור בנפח 1 מ"ק לפחות להבטחת עיגון לעץ.

עומק שתילת עץ חדש- הסכנה בנטיעה עמוקה מדי.

בשתילת עץ חדש בגן יש להקפיד לשתול אותו כך שצוואר השורש יהיה בגובה פני הקרקע. בשתילה עמוקה מדי עלול להיווצר מצב בו שורש חדש גדל סביב הגזע וחונק את העץ בדיוק כמו שחבל עושה זאת. במקרה זה נמנעת התעבות הגזע וקורים שני תהליכים המסכנים את העץ:
1. נקודת החנק מהווה נקודת חולשה שבה העץ עלול להישבר. (ראה תמונות)
2. צינורות ההובלה נשארים פעילים רק מספר שנים קטן (יחסית למשך חיי העץ), אופייני בהתאם למין. העץ מגדל במשך כל חייו טבעות צינורות חדשות, השורש החונק מונע זאת, הצינורות הותיקים מפסיקים לתפקד, נמנעת עליית מים ומינרלים אל העלווה וירידת מוטמעים אל מערכת השורשים, וכך העץ מתנוון ומת.
בצמחים ישנן שתי מערכות הובלה,עצה ושיפה, שקיומו של העץ תלוי בהן (צינורות העצה פנימיים ומובילים ומים וממוסים מהשורש לנוף. בשיפה החיצונית מובלים מוטמעים מהנוף כלפי מטה אל שאר חלקי העץ). ברבים מהעצים של האזור הממוזג משך החיים של השיפה הוא כשנה אחת בלבד. קיומם של מינים אלו תלוי בפעילות קמביאלית באביב המוקדם, שמביאה ליצירה של צינורות שיפה חדשים. משך החיים של העצה ארוך יותר, אבל גם כאן, עם העלייה בגיל העץ, העצה הוותיקה מאבדת את חיוניותה (ישנה תמותה של תאי הפרנכימה המלווים את צינורות העצה, חלה הצטברות רבה של ליגנין בדופן הצינורות והצינורות עצמם נסתמים על-ידי הפרשות של חומרים שונים). תהליכים אלו מביאים ליצירה של עצת גלעין (Heartwood), הבולטת בצבעה הכהה. הובלת המים נעשית רק בעצה החיצונית, הבהירה יותר, הקרויה עצת ירך (Softwood) . תהליך זה מתקדם מדי שנה בקצב די קבוע, אבל ברבים ממיני העצים, עצת הירך עבה יחסית, ואין תלות כה גדולה של הובלת מים בפעילות הקמביאלית, (האחראית ליצירת עצה ושיפה חדשים) כמו זו הקיימת לגבי השיפה.
יש והעץ מתנוון 10 – 20 שנים ויותר לאחר שתילה עמוקה מדי.
ראוי לציין שחיפוי בשכבת שבבים עבה מידי עלולה לגרום לאותה תופעה שכן שכבה זו היא מצע גידול מעולה. ראה
ראו גם

ראוי להדגיש שדיון זה איננו מתאים לעצים חד-פסיגיים בהם מערכת הובלה שונה במהות – הגזע איננו מתעבה במשך השנים.

 

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן